Варпалота – 1,8 MWp, Унгария 2017

Соаларпро Холдинг АД, може да се похвали с поредния изпълнен проект, а именно фотоволтаична електроцентрала с общо инсталирана мощност от 1,8 MWp в Унгария.

Проектът беше успешно завършен, а електроцентралата присъединена към мрежата.