С настоящото и на основание разпоредбата на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Соларпро Холдинг“ АД учедомява, че на 23.10.2017 г. в дружеството е получен проект на търговско предложение от „Алфа Финанс Холдинг“ АД до останалите акционери на „Соларпро Холдинг“ АД.

Пълният текст на документа в пдф формат.