В пътната карта на Европа за 2050 г. за постигане на конкурентноспособна нисковъглеродна икономика е посочено, че количеството на въглеродните емисии (CO2), свързани с транспорта трябва да бъде намалено с до 60% до 2050 г. в сравнение с количеството от 1990 г. Соларпро Холдинг работи усърдно в предоставянето на цялостно иновативно екологично решение свързано с използването на фотоволтаична енергия, зарядни станции за електрически превозни средства и система за съхранение на енергия. Директната интеграция на цялостна система (състояща се от възобновяема енергия, допълнителен потребител под формата на зарядни станции и система за съхранение на енергия, която регулира енергийните потоци)  към постояннотоковите DC мрежи на обществения транспорт ще доведат до значително спестяване на въглеродните емисии от една страна и от друга страна ще подобрят значително ефективността на DC мрежите.

КОНЦЕПЦИЯ НА РЕШЕНИЕТО

Директно присъдинена фотоволтаична система без наличие на инвертори осигурява част от необходимата енергия за задвижване на електрическите превозни средства.

Зарядни станции за електрически превозни средства се присъединяват директно към постояннотоковата мрежа. Така изградената инфраструктура в градска среда се използва в по-голям процент, като при инсталирането на зарядните станции се спестяват разходи от допълнително изграждане на електрически съоръжения, иначе необходими да осигурят номиналната мощност на зарядните станции.

Системи за съхранение на енергия се присъединяват директно към постояннотоковата мрежа. Използват се технологии, които се характеризират от една страна с възможост да се зареждат и разреждат с голяма мощност и от друга страна с голяма цикличност.

Интелигентна система за мониторинг, контрол и управление на енергийните системи.

ПРЕДИМСТВА

  • По-ниски разходи за отделните електронни и електротехнически устройства към системите, тъй като няма допълнително преобразуване от АС в DC

  • Подобрява ефективността на DC мрежата на обществения електрически транспорт, стабилизирайки работните параметри (напрежение).

  • Увеличава процента на използваемост на наличната DC инфраструктура

  • Спомага за преминаването към ниско въглеродна енергетика в транспорта

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА

  • Фотоволтаичната система осигурява част от необходимата електроенергия за задвижване на превозните средства, останалото количество се набавя от конвенционалната електроразпределителна мрежа.