Международен Мониторинг Център

 • Отговаря за контрола и мониторинга на всички съоръжения, управлявани от Solarpro
 • 365 дни през годината
 • Непрекъснато разширяване на броя на наблюдаваните проекти
 • SMART решения за управление и контрол на енергията
 • Интегрирана web базирана SCADA система (Надзорния контрол и придобиването на данни) на Solarpro с отдалечен достъп в реално време
 • Аутсорсинг мониторинг Услуги: постоянен мониторинг; изготвяне на месечни отчети; предложения за превантивни действия
 • Отлично и високо надеждно комуникационно оборудване (сървъри, SW мрежа и т.н.)
 • Служители с над 8 години опит в мониторинг и SCADA системи

Екипът на Solarpro ще определи и предостави най-подходящото и рентабилно решение за мониторинг и O & M пакет за Вашата електроцентрала, като се имат предвид нейните специфични характеристики

Персонализирани решения

Интегриране на уеб базирана SCADA (Надзорен контрол и събиране на данни)

Екипът на Solarpro ще идентифицира и ще предостави най-подходящото решение за мониторинг на вашата електроцентрала, като вземе предвид специфичните технически характеристики и нужди за най-рентабилното съотношение.

Системата SCADA, предоставена от Solarpro OM, е решение за наблюдение, прието за надзор и контрол.

ПРЕДИМСТВА

 • Напълно съвместим с всеки интерфейс на трети страни посредством отворената му база данни
 • Интернет базирана система, която дава достъп на потребителите чрез индивидуални настройки
 • Алармени съобщения чрез имейл, SMS и мониторинг сигнализация
 • Изготвя анализ на ефективността, тенденции и отчети
 • Лесно изнасяни данни за по-нататъшен преглед и планиране на действията
 • Защитена база данни на главния SCADA сървър

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА

 • Фотоволтаични електроцентрали
 • Вятърни електроцентрали
 • Енергийни системи за съхранение
 • Зарядни станции за електроавтомобили
 • Хибридни системи