R&D

R&D2017-11-16T11:55:08+00:00

Соларпро Холдинг разполага със собствен  вътрешен отдел за извършване на дейности по проучване и разработване на нови продукти и решения в областта на чистите енергийни технологии. Дружеството инвестира процент от годишния оборот в проучването и разработването на иновативни продукти и услуги. Отделът разполага със собствена лаборатория за провеждане на изследвания и изпитвания на технически изделия, анализи и тестване и мониторинг на работните параметри в реално време. Екипът се състои от висококвалифицирани специалисти, сред които доктори, доценти и професори с международен опит и квалификация.

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА ПРОУЧВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ

 • Съхранение на енергия
 • ВЕИ Генератори
 • Силови електронни проеобразуватели (СЕП)
 • Интелигентни мрежи и системи. Интелигентни градове. Енергийна ефективност
 • Екологичен транспорт

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 • Технически и финансово-инвестиционни консултации при разработката на проекти в областта на енергийната ефективност и чистите технологии
 • Разработване на цялостен проект или продукт от концепция до пилотна реализация
 • Изготвяне на анализи и доклади по някои от тематичните области на проучване и развитие
 • Изпитване и тестване на технологии и продукти в областта на чистите технологии. Анализ на технико-икономическото състояние. Изготвяне на препоръки за подобрение и усъвършенстване на изделието/съоръжението.

ПРЕДИМСТВА

 • Изследване, тестване и разработване на технология за асемблиране на фотоволтаичен модул тип Glas-Glas използвайки двулицева фотоволтаична клетка

 • Разработване на MPPT DC/DC конвертор позволяващ директното свързване на фотоволтаична система към конвенционален електрически бойлер за ефективно затопляне на вода.

 • Разработване на AC/AC конвертор, осигуряващ използване на излишната електроенергия за подгряване на вода при стандартна фотоволтаична система

 • Разработване на DC/DC зарядна станция осигуряваща бърз заряд с мощност 50kW

 • Разработване на „Интелигентен контролер за енергиен мениджмънт на стационарна хибридна система за съхранение на енергия“