Основните дейности на Соларпро са в областта на поддръжката и експлоатацията на проекти за производство и съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Предоставяме услуги по експлоатация и поддръжка на повече от 60 фотоволтаични електроцентрали с инсталирана мощност над 75 MWp, една малка ВЕЦ и над 40 станции за зареждане на електрически превозни средства (EV).

Чрез професионалното обслужване и управление, гарантираме лесна експлоатация и отлична ефективност на PVPPs, както и висока производителност, което води до по-висока възвращаемост на инвестициите и по-ниски текущи разходи.

Чрез непрекъснатото ни развитие през целия жизнен цикъл на компанията успяхме да разширим портфолиото си от продукти и услуги, които включват следното:

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ

 • Постоянно наблюдение на производителността на системата
 • Архив на данни
 • Анализ на профила на производството
 • Енергийно счетоводство
 • Прогнозиране на добива
 • Изготвяне на отчети

ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА

 • Изготвяне на планове за превантивна поддръжка
 • Дейности по превантивна поддръжка
 • Отчитане на извършените дейности
 • Анализ на възможности за подобрение

ДИАГНОСТИКА И КОРИГИРАЩА ПОДДРЪЖКА

 • Идентификация и локализиране на дефекти
 • Аварийни ремонти
 • Генерални ремонти
 • Оптимизационни ремонти в това число смяна на типа на модулите, инверторите, СрН (ретрофит)
 • Мениджмънт и логистика на резервни части

ДРУГИ СИСТЕМНИ УСЛУГИ

 • Тестване и калибриране на измервателни инструменти – електромери за контролно измерване, пиранометри
 • Почистване на Фотоволтаични модули
 • Поддръжка на терен

ПРЕДИМСТВА

 • Над 70 опитни и отлично квалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници

 • Многофункционална и надеждна SCADA система, обхващаща точно измерване и управление на всяко устройство

 • Непрекъснат анализ за подобряване на производителността
 • Дългосрочно сътрудничество с основните финансови институции в Югоизточна Европа

 • Изпитвания и измервания в съответствие с всички международни стандарти и наредби

 • Настоящите ни сертификати включват: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 18001: 2007

ПРОЕКТИ

 • Големи фотоволтаични електроцентрали

 • Жилищни, търговски и промишлени покривни фотоволтаични системи за собствена консумация

 • Хибридни проекти за възобновяема енергия

 • Системи за съхранение на енергия

 • Зарядни станции за електрически превозни средства (EV)

Партньори