С повече от 8 години международен опит в проектирането, доставката и изграждането на  проекти в областта на фотоволтаичните електроцентрали (ФВ)  и чистата енергия, „Соларпро Холдинг“ АД заема лидерска позиция в Югоизточна Европа. Компанията е доказала, че е надежден и квалифициран партньор, предоставяйки напълно интегрирани решения за успешното изпълнение на един ФВ проект, гарантирайки  оптимизирани  разходи и подобрена  ефективност на всеки един етап от реализацията му.

Добавена стойност за клиента на всеки етап от процеса.

ПРОЕКТИРАНЕ

 • Детайлна симулация посредством специализиран софтуер
 • Детайлни технически чертежи и схеми по отделните части от проекта
 • Пре-проектиране и оптимизиране на проекта
 • Избор на оборудване с най-добра производителност за определената локация

ДОСТАВКИ И ЛОГИСТИКА

 • Добре изградена верига на доставките
 • Отличен мениджмънт в логистиката
 • Атрактивни гаранционни условия в рамките на целия експлоатационен период на проекта
 • Доставки при най-добри условия

ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ

 • Извършване на проектен мениджмънт при най-високо ниво, с капацитет до 10 проекта едновременно
 • Умело планиране на всеки един етап
 • Осигуряване на навременно изпълнение на проекта

СТРОИТЕЛСТВО

 • Съобразяване с всички регулации и нормативни разпоредби във всяка една страна
 • Строителни дейности, набивни машини и друго оборудване за осигуряване на качественото изпълнение на строителството на един проект
 • Добре установени работни процеси, осигуряващи изпълнение преди крайните срокове и контрол на разходите
 • Подробна процедура по проследяване на качеството

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • Окончателни тестове и протоколи съгласно всички международни стандарти в областта
 • Гарантирана производителност на всяка електроцентрала съгласно проекта и очакванията

ПРЕДИМСТВА

 • База данни с над 102 MW изпълнени проекти

 • > 10 години ексклузивен опит в енергийния сектор на ВЕИ

 • Високи Стандарти на Качество –  Управление на Риска

 • Дългосрочно сътрудничество с основните финансови институции в Югоизточна Европа

 • Оптимални ценови решения – перфектно структурирана верига за доставки

 • Научноизследователска и развойна дейност – предоставяне на новаторски съвременни технологии

 • Международни сертификати – ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 и ISO 18001: 2007

НАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ НА

 • България

 • Унгария

 • Македония

 • Румъния

 • Полша

 • Албания