Макар, че по-голяма част от бизнеса е съсредоточен главно върху препродажбата на фотоволтаични решения чрез редица продукти, „Соларпро Холдинг“ АД предоставя на своите клиенти отлично изпълнени комплексни решения, с цел постигне на максимална ефективност по време на целия жизнен цикъл на проекта.
На база международен опит и задълбочени познания в сектора на ВЕИ, компанията може да извърши цялостен дизайн, доставка и изграждане на Вашата малка, голяма или складова фотоволтаична електроцентрала, система за съхранение на енергия или зарядни станции за електрически автомобили.

За повече информация, моля, разгледайте услугите, които предлагаме.

Нашите услуги