Системи за собствено потребление

Системи за собствено потребление2018-12-04T18:20:25+00:00

Мрежова фотоволтаична система за собствено потребление

Фотоволтаичните системи за собствено потребление осигуряват част от необходимото потребление на електроенергия в едно домакинство или предприятие.

Системата се свързва директно към вътрешната ел. инсталация на сградата, като приоритетно се използва енергията от фотоволтаичната система, а останалото необходимо количество се допълва от електроразпределителната мрежа.

Соларните  панели се инсталират предимно върху покривната конструкция на сградите.

Примерни конфигурации
Модел2,7 kWp4,86 kWp29,97 kWp
Средно дневен добив – Пролет/Лято **15 kWh25 kWh150 kWh
Средно дневен добив – Есен/Зима **6 kWh10 kWh60 kWh
Изискуема площ (скатен покрив или навес)24 м240 м2240 м2
Входни данни
Мощност на панели270 Wp +/- 5%
Брой панели1018111
Обща инсталирана мошност3 000 Wp5 000 Wp30 000 Wp
Изходни данни
Номинална мощност (AC)3 000 W4 600 W27 500 W
Пикова мощност на инвертораНяма*
Изходно напрежение230 V AC +/- 5%400 V / 230 V+/- 5%
Честота50 Hz – 60 Hz
Форма на синусоидаПълна

ПРЕДИМСТВА

  • По-ниски разходи за ел. енергия

  • Производство на чиста зелена енергия и намаляване на СО2

  • Защита срещу повишаване цените на ел. енергия

  • Адаптирани системи за всеки клиент

  • Употреба на неизползваемите покривни пространства.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА

  • Къщи, вили и апартаменти

  • Болници и детски градини

  • Хладилни халета, поточни линии с непрекъснат процес, производство на пелети, животновъдни стопанства

  • Хотели, търговски центрове, бизнес и офис сгради

Партньори