PV системи за телекоми

PV системи за телекоми2018-11-23T15:00:35+00:00

Голяма част от базовите станции на мобилните оператори са инсталирани на места, които не са електрифицирани или електрическата мрежа е нестабилна и с чести прекъсвания. Традиционно тези телекомуникационни станции се захранват чрез дизел генератори, което води до значително увеличение на оперативните разходи и същевременно нестабилно осигуряването на надеждна работа на радио-релейното оборудване.

Екипът на Соларпро Холдинг разработи иновативна фотоволтаична хибридна система, използваща слънчевия енергиен потенциал, осигурявайки по този начин чиста и надеждна енергия на захранване на базовите станции, заместваща частично или напълно използването на дизел генератор. Хибридната система включва фотоволтаични модули, акумулаторни батерии, преобразувателна техника и софтуер за конфигурация и дистанционен мониторинг на оперативните данни.

Основни компоненти:

 1. Фотоволтаични модули – поликристална или монокристална технология с единична мощност 275-310 Wp
 2. Опорна конструкция за PV модули – изработена от поцинкована стомана
 3. Контейнер – в него се разполага електронното оборудване и акумулаторните батерии
 4. 19“ метален шкаф – в него са интегрирани силовите електронни преобразуватели и контролер за мониторинг, конфигурация и управление на цялата система. Металният шкаф съдържа следните компоненти:
  • MPPT DC/DC заряден контролер за фотоволтаичните модули
  • Заряден контролер AC/DC (изправител) за осигуряване зареждането на акумулаторните батерии, когато дизел генератора работи
  • Инвертор DC/AC – за осигуряване на променливотоково захранване в случай на необходимост
  • Контролер, включващ опция за дистанционен мониторинг чрез интегриран WEB Server. Вграден програмируем контролер (PLC)
  • Акумулаторен блок – GEL технология оловно-киселинни батерии с 2500 цикъла експлоатационен живот.

Ползи за операторите на базови станции

 • Намалява консумацията на дизел с 30=100%

 • Намалява прекъсванията на захранване предизвикани от технически неизправности в дизел генераторите

 • Значително намаля разходите за опериране и поддръжка

 • Използване на чиста енергия, която спестява CO2 емисиите

 • Възвращаемост на инвестицията – 3-5 години в зависимост от конкретната локация

Предимства на системата на Соларпро Холдинг

 • Бърза и лесна инсталация

 • Използване на високоефективни и надеждни компоненти

 • Модулност – Лесно увеличаване на капацитета при по-големи инсталации. Осигуряване на захранване на базови станции с постоянна консумация от 500 до 3000 W

 • Интелигентна система за дистанционен мониторинг и диагностика

 • Оптимална конфигурация и дизайн – Дълъг експлоатационен живот > 25 години

Соларпро Холдинг може да предостави услуги по разработване на напълно индивидуално решение отговарящо изцяло на  нуждите на клиентите.

Партньори