Автономна фотоволтаична система за собствено потребление

Тези системи се използват за райони, които не са електрифицирани или електрозахранването често прекъсва. Инверторът използва енергията генерираната енергия от фотоволтаичните модули да осигури захранване на консуматори.

В случаи на моменти, когато произведената енергия е повече от потребяваната, излишната се съхранява в акумулаторни батерии.

Примерни конфигурации
Модел1,35 kWp2,7 kWp*
Средно дневен добив – Пролет/Лято **8 kWh15 kWh
Средно дневен добив – Есен/Зима **3 kWh6 kWh
Изискуема площ (при скатен покрив)12 м224 м2
Мощност на панели270Wp +- 5 %
Брой панели510
Изходяща мощност на инвертор1600W3200W
Пикова мощност до няколко секунди4000VA8000VA
Капацитет на батерии4,8kWh*9,6kWh19,2kWh
Използваем капацитет50%
Брой цикли на батериите150025002500
Примерни конфигурации
Модел1,35 kWp2,7 kWp*
Средно дневен добив – Пролет/Лято **8 kWh15 kWh
Средно дневен добив – Есен/Зима **3 kWh6 kWh
Изискуема площ (при скатен покрив)12 м224 м2
Мощност на панели270Wp +- 5 %
Брой панели510
Изходяща мощност на инвертор1600W3200W
Пикова мощност до няколко секунди4000VA8000VA
Капацитет на батерии4,8kWh*9,6kWh19,2kWh
Използваем капацитет50%
Брой цикли на батериите150025002500

ПРЕДИМСТВА

  • Осигуряване на електрозахранване на места без достъп до електрическа мрежа

  • Производство на чиста зелена енергия и намаляване на СО2

  • По-ниска цена за електроенергия в сравнение с дизел/бензин генератор

  • Осигуряване на ел. захранване на труднодостъпни места

  • Възможност за включване на допълнително захранване от мрежа или дизелов генератор с цел осигуряване на целогодишно захранване

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА

  • Къщи, вили и обекти, които нямат достъп до електрическата мрежа

  • Видео и комуникационна апаратура, случаите когато се инсталира на места, които не са електрифицирани.

  • Отдалечени военни обекти и апаратура

  • Земеделски ферми за отглеждане на животни и хранителни култури

Партньори