„Соларпро Холдинг“ АД завършва изграждането на фотоволтаична централа в близост до Струмица, Република Македония с обща инсталирана мощност от 700 КВ.

Тя ще бъде първата, която ще продава произведената енергия на свободния пазар без да ползва преференции от македонската държава.