Ихтиман – покривна инсталация – 200 kWp

Покривна фотоволтаична система с инсталирана мощност 200 kWp върху склад за строителни материали в Ихтиман. Инсталацията е заложена още на етап проектиране на сградата, като по този начин са съобразени специфичните особености, както на системата, така и на покрива. Излишната електроенергия се отдава в електроразпределителната мрежа.