Електротранспорт – 6 kWp

Пилотен проект фотоволтаична система, инсталирана на депо на градския транспорт. Тази система имплементира концепцията на така наречените „умни градове“, при която все повече от необходимата за обществени услуги енергия ще се набавя от възобновяеми енергийни източници. Особеното е, че няма инвертор, а енергията от панелите захранва директно постоянно-токовата мрежа на градския транспорт.