За контакти

„Соларпро Холдинг“ АД
гр. София, жк. София Парк
Търговска зона, сграда 16, вх. Е

Тел.: +359 2 422 41 52
Факс: +359 2 489 70 49

Е-mail: office@solarpro.bg

Продажби
инж. Велин Вълков
e-mail: velin.valkov@solarpro.bg

Македония
Христо Христов
тел.: +389 72 773 455
e-mail: hristo.hristov@solarpro.bg

Унгария
Virág Récsi
тел.: +36 20 268 8914
e-mail: recsi.virag@solarpro.bg

Румъния
Йордан Тончев
тел.: +40 786 993 999
e-mail: Yordan.Tonchev@eldrive.eu