@dmsolaR

/Solarpro

About Solarpro

This author has not yet filled in any details.
So far Solarpro has created 68 blog entries.

Нова фотоволтаична централа

2018-03-01T07:46:33+00:00

„Соларпро Холдинг“ АД завършва изграждането на фотоволтаична централа в близост до Струмица, Република Македония с обща инсталирана мощност от 700 КВ. Тя ще бъде първата, която ще продава произведената енергия на свободния пазар без да ползва преференции от македонската държава.

Зарядни станции за електро автомобили

2018-03-13T12:16:35+00:00

„Соларпро Холдинг“ АД подписа и изпълни договор за инсталиране на зарядни станции за електро автомобили с международната верига супермаркети за хранителни стоки „BILLA”. Компанията успешно достави, инсталира и пусна в експлоатация два броя зарядни станции, съгласно действащите международни стандарти и [...]

Търгово предложение

2018-01-05T20:16:37+00:00

„АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД като акционер, притежаващ общо 44 174 720 броя акции с право на глас, представляващи 94,464 на сто от капитала и гласовете в Общото събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг” АД - пряко 21 288 438 броя [...]

Kоригиран проект на търгово предложение

2017-12-19T15:40:02+00:00

На основание разпоредбата на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Соларпро Холдинг” АД  уведомява, че на 15.12.2017 г. в дружеството е получен коригиран проект на търгово предложение от „Алфа Финанс Холдинг” АД до останалите акционери на [...]

Уведомление за постъпило търговско предложение

2017-12-19T16:22:43+00:00

С настоящото и на основание разпоредбата на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Соларпро Холдинг" АД учедомява, че на 23.10.2017 г. в дружеството е получен проект на търговско предложение от „Алфа Финанс Холдинг" АД до останалите [...]

Становище на съвета на директорите

2018-01-05T14:43:59+00:00

Становище на съвета на директорите на „Соларпро Холдинг“ АД, във връзка с отправено търгово предложение от „Алфа Финанс Холдинг" АД. Пълният текст на документа в пдф формат.

Load More Posts