„Соларпро Холдинг“ АД

Основан през 2007 г., „Соларпро Холдинг“ АД е лидер в сектора на фотоволтаичната енергия в Източна Европа. С екип от над 100 сътрудници и в кооперация с водещи Clean-tech компании, СПХ е в състояние да изпълни най-комплексните проекти.С повече от 105 MW инсталирана мощност и 33 фотоволтаични централи под наше управление, ние сме натрупали значителен опит в проектирането, монтажа, експлоатацията и поддръжката на фотоволтаични системи (автономни, мрежови и хибридни). Работим повече от 10 години и се гордеем, че предоставяме типови и нестандартни решения към проекти, устойчиви резултати и висока добавена стойност за нашите клиенти.

Иновативен системен интегратор при децентрализираното производство, съхранение и потребление на електроенергия.

„Достъпна енергия & Независимост за всички“.

Нашият успех и устойчив растеж се основават на бизнес модела, който разработихме и следваме:

  • високо качество и стандарти
  • непрекъснато усъвършенстване
  • сътрудничество с нашите клиенти и грижа за техните инвестиции
  • разумни цени
  • комуникация и мобилност
105 MW

Инсталирана мощност

46 MW

В процес на строителство

66

ФЕЦ построени

77 MW

Оперирана мощност

33

ФЕЦ под наблюдение

Наши клиенти