Ние сме готови за GDPR!

С цел да защитим личните Ви данни и фактa, че от 25 май 2018 г. започва да се прилага Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. № 2016/679 (GDPR), бихме искали да Ви информираме, че сме адаптирали правилата за обработка на личните Ви данни от „СОЛАРПРО ХОЛДИНГ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 200969916. Личните данни ще бъдат обработвани съобразно изискванията на GDPR.

С настоящия документ от името на „Соларпро Холдинг“ АД целим да Ви информираме допълнително и обясним какви лични данни събираме, защо ги събираме и с кого от нашите доверени партньори, административни и регулаторни органи споделяме тази информация. Също така целим да Ви уведомим за Вашите права относно как да достъпите, промените или изтриете Вашите лични данни. С подробна информация относно приложимите процедури може да се запознаете в ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, която може да откриете публикувана на уеб сайта ни. Допълнителна информация относно “Соларпро Холдинг“ АД, може да откриете на нашата уеб страница: www.solarpro.bg

ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

От какво имаме нужда?

„Соларпро Холдинг“ АД, юридическо лице с единен идентификационен код в Търговския регистър при Агенция по вписванията: 200969916, регистрирано на адрес: гр. София, п.к. 1766, район „Витоша“, „София парк“, сграда 16Е, е компания, предоставяща услуги в сферата на проектирането, доставката, строителството, експлоатацията и поддръжката на фотоволтаични електроцентрали и предоставянето на иновативни стоки и услуги в сферата на възобновяемите енергийни източници, която се нуждае от Вашите лични данни с цел надлежно предоставяне на висококачествени продукти и услуги. Ние сме администраторът на личните Ви данни, които са ни предадени и събираме само данните, необходими за изпълнение на поръчаните от Вас услуги.

Тези лични данни включват:

  • имена;
  • имейл адрес;
  • телефонен номер;
  • определени данни за използваните от Вас разплащателни карти.

Защо имаме нужда от тези лични данни?

От личните Ви данни се нуждаем с оглед:

  • регистриране и записване на клиентите;
  • сключване, администриране и изпълнение на договори;
  • уведомяване на клиента;
  • защита и контрол на притежаваните от дружеството активи;
  • предоставяне на висококачествени услуги.

Ние събираме от Вас само данните, необходими за изпълнението на горепосочените цели и няма да събираме от Вас лични данни, които не са необходими за предоставяните от нас продукти и услуги.

Какво правим с данните?

Правните основания за обработката на данните са член 6, параграф 1, буква б) (обработка, необходима за изпълнението на договор) и член 6, параграф 1, буква в) (обработка, необходима за изпълнение на законово задължение) от Общия регламент за защита на данните на ЕС. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

За какъв срок съхраняваме Вашите данни?

Съхраняваме Вашите лични данни в продължение на 5 години от датата на прекратяване на договора или датата на погасяване на задължението, в зависимост от това кое настъпи по-късно, като след това данните се унищожават.

Какво друго бихме искали да извършваме с Вашите лични данни?

Наред с горното, бихме искали да използваме Вашето име, фамилия, електронна поща, телефонен номер за изпращане на новини и предложения. Горепосочената информация няма да бъде споделяна с трети лица или обработвана за други цели и можете да откажете получаването на бюлетини по всяко време, като кликнете върху връзката в изпратените от нас имейл съобщения или изпратите изрично имейл съобщение за отказ от получаване на бюлетин. Вашите данни, използвани от нас за целите на директния маркетинг, също ще бъдат съхранявани, докато не ни уведомите, че повече не желаете да получавате такава информация или три години от датата на последното Ви влизане в нашия сайт.

Ако приемете да обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, Ви молим да отбележите съгласието си за обработка на личните данни за целите на директния маркетинг в момента на регистрацията или да влезете в личния си профил и да изберете функция за получаване на бюлетин.

Какви са Вашите права?

Ако решите, че информацията за Вас, която е обработвана от нас, е невярна, можете да поискате достъп до тази информация или да я коригирате. Наред с това, имате право да поискате да изтрием данните, с които разполагаме (право да бъдете забравени), без неоснователно забавяне.

Ако желаете да подадете оплакване, свързано с обработката на Вашите данни от нас, можете да се обърнете чрез имейл към лицето, отговарящо за защитата на личните данни, което ще разследва проблема, на следния имейл адрес: office@solarpro.bg

Ако не сте доволни от нашия отговор или считате, че обработваме личните Ви данни в противоречие със законовите изисквания, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на Република България.