Основан през 2007 г., „Соларпро Холдинг“ АД е лидер в сектора на фотоволтаичната енергия в Източна Европа.

С над 100 служители в 5 страни, ние предлагаме широка гама от интелигентни енергийни системи и решения.

С повече от 105 MWp инсталирана мощност и 20 MWp в процес на изграждане, ние разполагаме със значителен опит в проектирането, монтажа, експлоатацията и поддръжката на фотоволтаични електроцентрали. Нашето портфолио включва, както големи мрежови, така ѝ  разнообразни решения за собствена консумация, в това число автономни и хибридни.