За нас

Цялата енергия за дома, бизнеса и транспорта идва от слънце, вятър, и биомаса

Мисията възможна : "Соларпро холдинг" АД е водеща компания в сферата на слънчевата енергия на Балканския полуостров

Фотоволтаични централи с общо инсталирана мощност над100 Mwp Мониторинг и поддръжка на над 40 фотоволтаични централи с обща мощност над 70 Mwp Най-опитният екип в енергийния сектор на България и съседните страни, наброявайки над 70 човека.