Hizmetlerimiz

Geliştirme. İzleme. İşletme. Öngörü

Fotovoltaik projeler geliştirme – projelendirme, teknoloji seçimi, tedarikler yönetimi, kurulum ve devreye alma.
Kurulmuş fotovoltaik tesislerde izleme, işletme ve bakım – kurulmuş tesislerin sorunsuz çalışmasını sağlayan 12 yerel mühendis gurubu.
Öngörü – Fotovoltaik santrallerin enerji üretim kapasitesini öngörme platformuna sahibiz

Proje geliştirme

alan seçimi

Başlangıç değerlendirmesi – alan seçimi, düzenleyici makam onayları, devlet YEK politikası

Mühendislik değerlendirmesi

Mühendislik değerlendirmesi – bileşenler seçimi, kurulum özellikleri

Üretim değerlendirmesi

Üretim değerlendirmesi – güneş radyasyonu ve üretim simülasyonu

Finansal değerlendirme

Finansal değerlendirme – finansal öngörüler, iç verim oranı (IRR)
Projenin teknik değerlendirmesi

EPC (Engineering Procurement Contracting)

Ön aşama – EPC sözleşmesi, Gantt çizelgesi hazırlama, kaynak ve finansman planlama
Projenin tanımlanması – teknik çizimler ve gerekli izinler, miktar-değer hesapları, tedarikçi ve taşeron seçimi
Projenin gerçekleştirilmesi – tedarikler, yapı-montaj işleri ve bağlantı
Tamamlama aşaması – 72 saatlik testler, uygulama çizimleri işletme ve bakım kılavuzunun hazırlaması
Ön teslim-tesellüm testleri – 30 günlük tam güç testleri, stringler izlemesi, parametrelerin EPC sözleşmesine göre değerlendirilmesi
Nihai teslim-tesellüm – bir yıllık tam güç testleri, stringler izlemesi, olumlu değerlendirme neticesinde tesisin yatırımcıya teslim edilmesi

İşletme ve bakım (O&M) – 12 yerel mühendisler gurubu farklı ülkelerde kurulmuş tesislerin çalışmasını temin etmektedir


İzleme – sürekli izleme, veri saklama, güç analizi, raporlar
Önleyici bakım – önleyici bakım planlama, rapor, iyileştirme tavsiyeleri
Düzeltici bakım – arıza tespiti, acil önlemler, ana tamiratlar, kapasite arttırım faaliyetleri
Sair hizmetler – ölçüm cihazları test ve ayarı, temizleme
Öngörü – her bir ayrı santrale özel, Avrupa kaynakları tarafından onanmış meteoroloji verileri aracılığıyla