За Места без Захранване

Автономни соларни системи със съхранение на електроенергия за места без електрификация

Приложения

Улично осветление
Осветление без електрификация ? Няма проблем. Независимо дали става дума за отдалечена алея или местност в планината, автономните системи, базирани на възобновяеми енергийни източници, могат без проблем да ,озарят‘ нощта. През деня автономната система акумулира енергия, която се използва от осветителните тела по-късно.Напредъкът в технологиите за съхранение на енергия пък допринася за намаляването на цената на тези захранващи системи. Свържете се с нас, ако имате нужда от автономно захранване на подобна или друг тип енергоемка апаратура.
Телекомуникационни станции
Развитието на телекомуникационните технологии в отдалечените региони, които нямат достъп до електроразпределителната мрежа води до все по-честа употреба на възобновяеми енергийни източници. В световен мащаб дизеловите генератори биват подменяни от хибридни автономни системи, които разчитат на слънчевата и вятърната енергия. Напредъка в технологиите за съхранение на енергия пък допринася за намаляването на цената на тези захранващи системи. Свържете се с нас, ако имате нужда от автономно захранване на подобна или друг тип енергоемка апаратура.