Фотоволтаични системи за енергийна ефективност

Соларни системи за собствено потребление на произведената електроенергия, с възможност за отдаване излишната енергия в електроразпределителната мрежа.

Характеристики

Продукт Пикова мощност Площ
Продукт SP Net 10
SP Net 19
SP Net 30
SP Net 100
Пикова мощност 10kW
19kW
30kW
100kW
Площ 80m2
150m2
240m2
800m2
Произведената от соларните панели енергия се потребява от консуматорите в сградата, а излишъка (ако има такъв) се отдава в електроразпределителната мрежа по преференциална цена.
Характеристики
  1. Фотоволтаичните модули преобразуват слънчевата енергия в електрическа.
  2. Инверторът преобразува постояннотоковата мощност (DC) в променливотокова
  3. Произведената енергия се използва за захранване на консуматорите
  4. В случай на излишък енергията може да се отдава обратно в мрежата.

Компоненти

Фотоволтаичен модул

Фотоволтаични модули - 250 Wp

Инвертор

Инвертор

Конструкции и крепежни елементи

Конструкции и крепежни елементи

Електрическа система

Електрическа система

Монтаж и ценa

Срок на доставка и монтаж – 30 дни след разрешение за строеж/стандартни проекти/. Възможност за мониторинг и управление на фотоволтаичната система чрез мобилно приложение