Фотоволтаични системи за дома свързани към мрежата

Соларни системи за енергийна ефективност чрез собствено потребление на произведената електроенергия, с възможност за отдаване на излишната енергия в мрежата (нетно потребление)

Характеристики

Продукт Пикова мощност Площ
Продукт SP Net 3
SP Net 5
Пикова мощност 3kW
5kW
Площ 24m2
40m2
Произведената енергия от системата се потребява от консуматорите в сградата, излишъкът (ако има такъв) се отдава в електроразпределителната мрежа.
Характеристики
  1. Фотоволтаичните панели преобразуват слънчевата енергия в електрическа.
  2. Инверторът преобразува постояннотоковата мощност (DC) в променливотокова
  3. Произведената енергия се използва за захранване на консуматорите
  4. В случай на излишък енергията може да се отдава обратно в мрежата.

Компоненти

Фотоволтаичен модул

Фотоволтаични панели – 250 Wp 15 бр. (24 м2 скатен покрив)

Инвертор

Инвертор

Конструкции и крепежни елементи

Конструкции и крепежни елементи

Електрическа система

Електрическа система

Монтаж и ценa

Срок на доставка и монтаж – 30 дни след разрешение за строеж/стандартни проекти/. Възможност за мониторинг и управление на фотоволтаичната система чрез мобилно приложение
фотоволтаични системи за дома, фотоволтаици за дома, соларни системи, фотоволтаични системи, соларна система, фотоволтаична система