Соларни системи за собствено потребление с акумулаторен блок

Хибридна фотоволтаична система за дома, с възможност за съхранение на произведената електроенергия в акумулаторен блок и отдаване на излишъка в мрежата

Характеристики

Продукт Пикова мощност Батерии Площ
Продукт SP-Hybrid 5 Пикова мощност 5kW Батерия 20kWh
10kWh
Площ 40m2
Произведената енергия от системата се потребява от консуматорите в сградата и зарежда акумулаторните батерии, а излишъка (ако има такъв) се отдава в електроразпределителната мрежа.
Характеристики
  1. Слънчевите панели преобразуват слънчева енергия в електрическа
  2. Инверторът преобразува постояннотоковата мощност в променливотокова
  3. Произведената енергия се използва за захранване на консуматорите
  4. Неупотребената енергия се съхранява в акумулаторни батерии
  5. Излишната енергия може да бъде отдавана в електроразпределителната мрежа

Компоненти

Фотоволатаичен модул

Фотоволтаични панели – 250 Wp

Конструкции и крепежни елементи

Конструкции и крепежни елементи

Инвертор хибридна система

Инвертор 1 бр.

Батерия за хибридна система

Акумулаторни батерии

Електрическа система

Електрическа система

Монтаж и ценa

Срок на доставка и монтаж – 30 дни след разрешение за строеж/стандартни проекти/. Възможност за мониторинг и управление на фотоволтаичната система чрез мобилно приложение
слънчеви батерии, соларни батерии,