Соларни системи за места с прекъсване на електрозахранването

Фотоволтаична система с акумулаторен блок за съхранение на енергия. Подходяща за основно или резервно захранване, с възможност за връзка с дизелов генератор или електроразпределителната мрежа.

Характеристики

Пикова мощност Батерии Площ
Пикова мощност 3.0kW Батерия 23kWh
26.2 kWh
9.6kWh
Площ 24m2
Произведената от системата електроенергия се съхранява в акумулаторни батерии. Има възможност за връзка с дизелов генератор или зареждане на батериите от мрежата, ако е налична такава.
Характеристики
  1. Фотоволтаичните панели преобразуват слънчева енергия в електрическа
  2. Инверторът преобразува постояннотоковата мощност в променливотокова
  3. Произведената енергия се използва за захранване на консуматорите
  4. Неупотребената енергия се съхранява в акумулаторни батерии
  5. При наличие на мрежа или дизелов генератор може да подава допълнително захранване

Компоненти

Фотоволтаичен модул

Фотоволтаични модули – 250 Wp

Инвертор - системи с батерии

Инвертор

Конструкции и крепежни елементи

Конструкции и крепежни елементи

Електрическа система

Електрическа система

Монтаж и цени

Срок на доставка и монтаж – 30 дни след разрешение за строеж/стандартни проекти/. Възможност за мониторинг и управление чрез мобилно приложение
непрекъсваемо захранване, аварийно захранване, резервно захранване