Serviciile noastre

Dezvoltare. Monitorizare. Functionare. Prognozare

Dezvoltarea de proiecte fotovoltaice – proiectare, alegerea tehnologiei, controlul livarilor, construirea si punerea in functiune.
Monitorizare, functionare si intretinere a instalatiilor fotovoltaice construite – 12 grupuri locale de ingineri,care asigura buna functionare a obiectelor construite.
Prognozarea – dispunem de o platforma proprie pentru prognozarea randamentului energetic al centralelor fotovoltaice

Dezvoltarea de proiecte

Revizuirea initiala – alegerea amplasamentului, aprobarile de reglementare, politica guvernamentala in domeniul energiilor regenerabile

Инжинерингов анализ

Analiza de inginerie – alegerea componentelor, specificatii la construire

Анализ на добива

Analiza randamentului – radiatia solara si simularea productiei

Финансов анализ

Analiza financiara – prognoze financiare, norma interna de rentabilitate (IRR)
Evaluarea tehnica a proiectului

EPC (Engineering Procurement Contracting)

Faza preliminara - contract pentru EPC, pregatirea graficului, planificarea resurselor si finantarea
Definirea proiectului – desene tehnice si aprobari necesare, lista calitate-cantitate, alegerea furnizorilor si a subcontractorilor
Executarea proiectului – livrari, CMP si aderare
Faza de incheiere – 72 de ore de probe, desene de executare, pregatirea instructiunilor de utilizare si intretinere
Teste preliminare de predare-primire – 30 de zile de proba la capacitatea totala, supravegherea sirurilor,evaluarea parametrilor conform contractului EPC
Probe anuale finale de predare-primire la puterea totala,supravegherea sirurilor,predarea obiectului investitorului dupa evaluarea pozitiva

Utilizare si intretinere (O&M) – 12 grupuri locale de ingineri asigura activitatea obiectelor construite in diverse tari


Monitorizare – supravegherea continua, arhivarea datelor, analiza puterii, rapoarte
Intretinere preventiva – planificarea intretinerii preventive, raport, recomandari pentru imbunatatire
Intretinere de corectie – localizarea avariei, actiuni in caz de avarie, reparatii de baza, reparatii pentru optimizare
Alte servicii – testarea si reglarea instrumentelor de masurare, curatare
Prognozare – specifica pentru fiecare central prin datele meteorologice primate de la sursele europene stabilite.