SP-Off-grid

Самостојни апликации за места без електрификација

Апликации

Улично осветлување
Осветлување без електрификација? Нема проблем. Без разлика дали станува збор за одалечено место или локација во планината, самостојните системи, базирани на обновливи извори на енергија, можат без проблем да, светат вечерно време. Во текот на денот самостојниот систем акумулира енергија која се користи од телата за осветлување навечер.Напредокот во технологијата за складирање на енергија, пак, придонесува за намалување на цената на овие енергетски системи. Поврзете се со нас, доколку имате потреба од самостојно напојување на слична или друг тип енергетски интензивни апаратура.
Телекомуникационни станции
Развојот на телекомуникациските технологии во оддалечените региони кои немаат пристап до електричната мрежа доведува до се повеќе честата употреба на обновливи извори на енергија. На глобално ниво дизел генератори главно се заменуваат од хибридни самостојни системи кои се базираат на соларната и ветерната енергија. Напредокот во технологијата за складирање на енергија, пак, придонесува за намалување на цената на овие енергетски системи. Поврзете се со нас, доколку имате потреба од самостојно напојување на слична или друг тип енергетски интензивни апаратура.