SP-Net

Мрежен фотоволтаичен систем за Вашиот Бизнис- сопствена употреба, со можност за давање на електричната енергија во мрежата (нето)

Карактеристики

ПРОДУКТ НАЈГОЛЕМА МОЌНОСТ ПОВРШИНА
ПРОДУКТ SP Net 10
SP Net 19
SP Net 30
SP Net 100
НАЈГОЛЕМА  МОЌНОСТ 10kW
19kW
30kW
100kW
ПОВРШИНА 80m2
150m2
240m2
800m2
Произведената енергия од системот е за потребите на корисникот во зградата и ги напојува акумулаторните батерии, а вишокот (ако има таков) се дава назад во електродистрибутивната мрежа
Карактеристики
  1. Фотоволтаичните модули ја трансформираат сончевата енергија во електрична.
  2. Инверторот ја трансформира преобразува моќноста (DC) во наизменична
  3. Произведената енергија се користи за напојување на корисниците
  4. Во случај на вишок енергијата може да се дава обратно во мрежата.

Компоненти

Фотоволтаични модули 250 Wp

Фотоволтаични модули 250 Wp

Инверотори

Инверотори

Конструкција и елементи за прикрепување

Конструкција и елементи за прикрепување

Електричен систем

Електричен систем

Монтажа и цени

Рок на достава и монтажа – 30 дни после добивање на дозвола за градба/стандардни проекти/. Можност за мониторинг и управување преку мобилна апликација