SP Net

фотоволтаичен систем за сопствена употреба за вашиот дом, со можност за давање на електричната енергија во мрежата (нето)

Карактеристики

ПРОДУКТ НАЈГОЛЕМА МОЌНОСТ ПОВРШИНА
ПРОДУКТ SP Net 3.8
SP Net 5.0
НАЈГОЛЕМА МОЌНОСТ 3.8kW
5.0kW
ПОВРШИНА 30m2
40m2
Произведената енергия од системот е за потребите на корисникот во зградата, а вишокот (ако има таков) се дава назад во електродистрибутивната мрежа
Карактеристики
  1. Фотоволтаичните модули ја трансформираат сончевата енергија во електрична.
  2. Инверторот ја трансформира преобразува (DC) моќноста во наизменична
  3. Произведената енергија се користи за напојување на корисниците
  4. Во случај на вишок енергијата може да се дава обратно во мрежата.

Компоненти

Фотоволтаичен модул

Фотоволтаични модули 250 Wp– 15 број (24 м2 скатен покрив)

Инвертор

Инвертор

Конструкција и елементи за прицврстување

Конструкција и елементи за прицврстување

Електричен систем

Електричен систем

Монтажа и цени

Рок на достава и монтажа – 30 дни после добивање на дозвола за грдба/стандардни проекти/. Можност за мониторинг и управување преку мобилна апликација