Финансиране

Различни варианти за разсрочeнo плащане – според собственото потребление или чрез фиксирани вноски. Финансиране по ПРСР 2014-2020, Иновации и Конкурентоспособност.
Финансиране графика