Për ne

Në Solarpro Holding punojmë që dielli të jetë burimi kryesor ekologjik i energjisë dhe i arritshëm për të gjithë.

" Solarpro Holding " АD është kompania më e madhe dhe më e qëndrueshme në fushën e energjisë diellore në Gadishullin Ballkanik.

Centrale fotovoltaike me një kapacitet total të instaluar prej mbi 100 MWp. Monitorim dhe mirëmbajtje e mbi 40 centraleve fotovoltaike me një kapacitet total prej mbi 70 MVP. Ekipi më me eksperiencë në sektorin e energjisë në Bullgari dhe në vendet fqinje numëron më shumë se 70 njerëz.

Ne kemi përvojën dhe njohuritë për t'iu qasur dhe për të ofruar një zgjidhje optimale për secilin rast.

Centrali operacional më i mirë në Maqedoni, sipas statistikave të MEPSO (OST i Maqedonisë). Sistemi fotovoltaik integruar për çatitë më i madh në Bullgari - 400 kWp. Sistem hibrid fotovoltaik, i pari i llojit të tij, i aftë për të ruajtur energjinë dhe për të kthyer në rrjet energjinë e tepërt.