SP-Off-grid

Aplikacione autonome për vende pa energji elektrike

Aplikacione

Ndriçimi i rrugëve
Ndriçim pa energji elektrike? Nuk ka problem. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për rrugicë të largët ose zonë në male, sistemet autonome, të bazuara në burimet e energjisë së ripërtërishme, mundet të “ndriçojnë” natën pa problem. Gjatë ditës sistemi autonom akumulon energji, e cila përdoret më vonë nga trupat ndriçues. Përparimet në teknologjinë e ruajtjes së energjisë kontribuojnë në uljen e çmimit të këtyre sistemeve furnizuese. Lidhuni me ne nëse keni nevojë për furnizim autonom të këtij sistemi apo të një sistemi tjetër të konsumit të energjisë.
Stacionet e telekomunikacionit
Zhvillimi i teknologjive të telekomunikacionit në rajone të largëta, të cilat nuk kanë qasje në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, çon në përdorimin gjithnjë e më të shpesh të burimeve të energjisë së ripërtërishme. Në nivel global, gjeneratorët me naftë janë zëvendësuar me sisteme hibride autonome që mbështeten në energjinë diellore dhe të erës. Përparimet në teknologjinë e ruajtjes së energjisë kontribuojnë në uljen e çmimit të këtyre sistemeve furnizuese. Lidhuni me ne nëse keni nevojë për furnizim autonom të këtij sistemi apo të një sistemi tjetër të konsumit të energjisë.