SP-Net

Sistem hibrid fotovoltaik për shtëpinë tuaj, me mundësi për ruajtjen e energjisë dhe kthimin e energjisë së tepër në rrjet.

Karakteristikat

PRODUKT FUQIA SIPëRFAQE
Продукт SP Net 10
SP Net 19
SP Net 30
SP Net 100
Пикова мощност 10kW
19kW
30kW
100kW
Площ 80m2
150m2
240m2
800m2
Energjia e prodhuar nga sistemi përdoret nga konsumatorët në ndërtesë dhe furnizon bateritë akumuluese, ndërsa teprica (nëse ka të tillë) kthehet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike.
Karakteristikat
  1. Modulet fotovoltaike konvertojnë energjinë diellore në energji elektrike.
  2. Invertori konverton fuqinë DC (DC) në rrymë alternative (AC).
  3. Energjia e prodhuar përdoret për furnizimin e konsumatorëve.
  4. Energjia e tepërt mund të kthehet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike.

Komponentët

Module fotovoltaike – 250 Wp

Module fotovoltaike – 250 Wp

Inverter

Inverter

Konstruksione dhe elemente mbajtëse

Konstruksione dhe elemente mbajtëse

Sistemi elektrik

Sistemi elektrik

Instalim dhe çmime

Afati i lëvrimit dhe instalimit – 30 ditë pas marrjes së lejes së ndërtimit. Mundësi monitorimi dhe menaxhimi përmes një aplikim me celular.