SP-Hybrid

Sistem hibrid fotovoltaik për shtëpinë tuaj, me mundësi për ruajtjen e energjisë dhe kthimin e energjisë së tepër në rrjet.

Karakteristikat

PRODUKT FUQIA PIK BATERI SIPërfaqe
Продукт SP-Net 5.5 Пикова мощност 5.5kW Батерия 23kWh
26.2 kWh
9.6kWh
Площ 44m2
Energjia e prodhuar nga sistemi përdoret nga konsumatorët në ndërtesë dhe furnizon bateritë akumuluese, ndërsa teprica (nëse ka të tillë) kthehet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike.
Karakteristikat
  1. Modulet fotovoltaike konvertojnë energjinë diellore në energji elektrike
  2. Invertori konverton fuqinë DC (DC) në rrymë alternative.
  3. Energjia e prodhuar përdoret për furnizimin e konsumatorëve.
  4. Energjia a papërdorur ruhet në bateritë akumuluese.
  5. Energjia e tepërt mund të kthehet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike.

Komponentët

Module fotovoltaike – 250 Wp

Module fotovoltaike – 250 Wp

Konstruksione dhe elemente mbajtëse.

Konstruksione dhe elemente mbajtëse.

Inverter

Inverter

Bateri akumuluese

Bateri akumuluese

Sistemi elektrik

Sistemi elektrik

Instalim dhe çmime

Afati i lëvrimit dhe instalimit – 30 ditë pas marrjes së lejes së ndërtimit. Mundësi monitorimi dhe menaxhimi përmes një aplikimi me celular.