SP Battery

Sistem fotovoltaik autonom me mundësi të ruajtjes së energjisë elektrike.

Karakteristikat

fuqia pik bateri sipërfaqe
Пикова мощност 3.0kW Батерия 23kWh
26.2 kWh
9.6kWh
Площ 24m2
Energjia e prodhuar nga sistemi ruhet në bateri akumuluese. Ka mundësi për lidhje me gjenerator me naftë ose furnizimin e baterive nga rrjeti (nëse ka të tillë).
Karakteristikat
  1. Modulet fotovoltaike konvertojnë energjinë diellore në energji elektrike.
  2. Invertori konverton fuqinë DC (DC) në rrymë alternative.
  3. Energjia e prodhuar përdoret për furnizimin e konsumatorëve.
  4. Energjia a papërdorur ruhet në bateritë akumuluese.
  5. Në rast të lidhjes në rrjet ose gjeneratorit me naftë, mund të japin furnizim shtesë.

Komponentët

Module fotovoltaike – 250 Wp

Module fotovoltaike – 250 Wp

Inverter

Inverter

Konstruksione dhe elemente mbajtëse

Konstruksione dhe elemente mbajtëse

Sistemi elektrik

Sistemi elektrik

Instalim dhe çmime

Afati i lëvrimit dhe instalimit – 30 ditë pas marrjes së lejes së ndërtimit. Mundësi monitorimi dhe menaxhimi përmes një aplikim me celular.