Опериране и подръжка

//Опериране и подръжка
Опериране и подръжка 2017-11-15T13:24:10+00:00

„Соларпро ОМ“ АД е компания с основна дейност във сферата на Експлоатацията и поддръжката на системи за производство и съхранение на електрическа енергия, базиращи се на Възобновяеми Енергийни Източници.

По-конкретно, услугите на компанията намират своето приложение в експлоатацията и поддръжката на:

 • Големи фотоволтаични електроцентрали
 • Фотоволтаични системи за собствено потребление
 • Хибридни енергийни системи
 • Системи за съхранение на енергия
 • Зарядни станции за електрически превозни средства

Създадена през 2011 година като дъщерно дружество на „Соларпро Холдинг“ АД,  компанията управлява повече от 40 фотоволтаични парка с инсталирана мощност над 70 MWp,  мини ВЕЦ и над 30 зарядни станции за електромобили.

Професионалното управление и поддръжка на инсталираните съоръжения гарантират безпроблемна експлоатация на фотоволтаичните паркове,   отлични показатели на ефективност, висок коефициент на разполагаемост и производителност, които от своя страна обуславят  висока норма на възвращаемост на инвестицията и ниска производствена цена на генерираната ел. енергия.

Устойчивото развитие на компанията през всичките години от нейното създаване води до постоянното разширяване на портфолиото от услуги и продукти на Соларпро ОМ, които имаме удоволствието да Ви представим както следва:

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ

 • Постоянно наблюдение на производителността на системата
 • Архив на данни
 • Анализ на профила на производството
 • Енергийно счетоводство
 • Прогнозиране на добива
 • Изготвяне на отчети

ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА

 • Изготвяне на планове за превантивна поддръжка
 • Дейности по превантивна поддръжка
 • Отчитане на извършените дейности
 • Анализ на възможности за подобрение

ДИАГНОСТИКА И КОРИГИРАЩА ПОДДРЪЖКА

 • Идентификация и локализиране на дефекти
 • Аварийни ремонти
 • Генерални ремонти
 • Оптимизационни ремонти в това число смяна на типа на модулите, инверторите, СрН (ретрофит)
 • Мениджмънт и логистика на резервни части

ДРУГИ СИСТЕМНИ УСЛУГИ

 • Тестване и калибриране на измервателни инструменти – електромери за контролно измерване, пиранометри
 • Почистване на Фотоволтаични модули
 • Поддръжка на терен

ПРЕДИМСТВА

 • Гарантирано кратко време за реакция

 • Гарантирана наличност

 • Адаптивност и гъвкавост съгласно нуждите на клиента

 • Непрекъснат анализ и подобряване на ефективността

 • Дългогодишен опит в инсталирането, оперирането и поддръжката на централни и стрингови инвертори от различни производители

 • Постоянна квалификация и обучения на служителите

 • Финансово устойчив надежден н партньор

 • Прецизна програма за проследяване на качеството, осигуряваща надеждност и дългосрочна експлоатация и минимализиране на риска

 • Работа и тестове съгласно всички международни стандарти свързани с електрическите системи и фотоволтаичните електроцентрали

 • Сертифициран съгласно ISO9001:2008, ISO14001:2004, ISO18001:2007

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА

 • Над 70 опитни и високо квалифицирани специалисти в областта на ВЕИ и следните области: средно и ниско напрежение, централни и стрингови инвертори, термовизионен анализ, диспечериране, IT и SCADA, прогнозиране, енергийно счетоводство, поддръжка на строителна част

 • Съвременни инструменти и оборудване – автомобили, трактори, машина за миене на панели, термална камера

 • Дългогодишен опит в изграждането на Фотоволтаични централи

 • Съвременна и надеждна автоматизирана система за непрекъснато управление и наблюдение, анализ на данните в реално време, сравнение спрямо очаквания резултат

 • Диспечериране от зала за мониторинг в София, оперираща 365 дни в годината

 • Държави в които Соларпро ОМ оперира: България, Македония, Румъния и Унгария.

Партньори