Проектиране, доставка и изграждане

//Проектиране, доставка и изграждане
Проектиране, доставка и изграждане 2017-11-16T11:54:23+00:00

С повече от 8 години международен опит в проектирането, доставката и изграждането на  проекти в областта на фотоволтаичните електроцентрали (ФВ)  и чистата енергия, „Соларпро Холдинг“ АД заема лидерска позиция в Югоизточна Европа. Компанията е доказала, че е надежден и квалифициран партньор, предоставяйки напълно интегрирани решения за успешното изпълнение на един ФВ проект, гарантирайки  оптимизирани  разходи и подобрена  ефективност на всеки един етап от реализацията му.

Добавена стойност за клиента на всеки етап  от процеса.

ПРОЕКТИРАНЕ

 • Детайлна симулация посредством специализиран софтуер
 • Детайлни технически чертежи и схеми по отделните части от проекта
 • Пре-проектиране и оптимизиране на проекта
 • Избор на оборудване с най-добра производителност за определената локация

ДОСТАВКИ И ЛОГИСТИКА

 • Добре изградена верига на доставките
 • Отличен мениджмънт в логистиката
 • Атрактивни гаранционни условия в рамките на целия експлоатационен период на проекта
 • Доставки при най-добри условия

ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ

 • Извършване на проектен мениджмънт при най-високо ниво, с капацитет до 10 проекта едновременно
 • Умело планиране на всеки един етап
 • Осигуряване на навременно изпълнение на проекта

СТРОИТЕЛСТВО

 • Съобразяване със всички регулации и нормативни разпоредби във всяка една страна
 • Строителни дейности, набивни нашини и друго оборудване за осигуряване на качественото изпълнение на строителството на един проект
 • Добре установени работни процеси, осигуряващи изпълнение преди крайните срокове и контрол на разходите
 • Подробна процедура по проследяване на качеството

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • Окончателни тестове и протоколи съгласно всички международни стандарти в областта
 • Гарантирана производителност на всяка електроцентрала съгласно проекта и очакванията

ПРЕДИМСТВА

 • Дългогодишен международен опит с над 102 MW изпълнени проекти

 • 80+ персонал в 5 държави СО2

 • Непрекъснат процес на подобряване и оптимизиранеия

 • Напълно финансово устойчив и надежден партньор

 • Прецизна програма за проследяване на качеството, осигуряваща надеждност и дългосрочна експлоатация и минимализиране на рискаонощието

 • Работа и тестове съгласно всички международни стандарти свързани с електрическите системи и фотоволтаичните електроцентралито

 • Сертифициран съгласно ISO9001:2008, ISO14001:2004, ISO18001:2007

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА

 • Големи фотоволтаични електроцентрали

 • Фотоволтаични системи за собствено потребление

 • Хибридни енергийни системи

 • Системи за съхранение на електроенергия

 • Зарядни станции за електрически превозни средства