Системи за собствено потребление

//Системи за собствено потребление
Системи за собствено потребление 2017-11-15T13:31:24+00:00

Мрежова фотоволтаична система за собствено потребление

Фотоволтаичните системи за собствено потребление осигуряват част от необходимото потребление на електроенергия в едно домакинство или предприятие.

Системата се свързва директно към вътрешната ел. инсталация на сградата, като приоритетно се използва енергията от фотоволтаичната система, а останолото необходимо количество се допълва от електроразпределителната мрежа.

Соларните  панели се инсталират предимно върху покривната конструкция на сградите.

Примерни конфигурации
Модел 2,7 kWp 4,86 kWp 29,97 kWp
Средно дневен добив – Пролет/Лято ** 15 kWh 25 kWh 150 kWh
Средно дневен добив – Есен/Зима ** 6 kWh 10 kWh 60 kWh
Изискуема площ (скатен покрив или навес) 24 м2 40 м2 240 м2
Входни данни
Мощност на панели 270 Wp +/- 5%
Брой панели 10 18 111
Обща инсталирана мошност 3 000 Wp 5 000 Wp 30 000 Wp
Изходни данни
Номинална мощност (AC) 3 000 W 4 600 W 27 500 W
Пикова мощност на инвертора Няма*
Изходно напрежение 230 V AC +/- 5% 400 V / 230 V+/- 5%
Честота 50 Hz – 60 Hz
Форма на синусоида Пълна

ПРЕДИМСТВА

  • По-ниски разходи за ел. енергия

  • Производство на чиста зелена енергия и намаляване на СО2

  • Защита срещу повишаване цените на ел. енергия

  • Адаптирани системи за всеки клиент

  • Употреба на неизползваемите покривни пространства.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА

  • Къщи, вили и апартаменти

  • Болници и детски градини

  • Хладилни халета, поточни линии с непрекъснат процес, производство на пелети, животновъдни стопанства

  • Хотели, търговски центрове, бизнес и офис сгради

Партньори