Хибридни системи

//Хибридни системи
Хибридни системи 2017-11-15T13:42:01+00:00

Хибридна фотоволтаична система за собствено потребление

Специална хибридна система, работеща в паралел с електрическата мрежа. Има възможност да използва едновременно слънчевата енергия, батериите и мрежата за осигуряване на неообходимото потребление на електроенергия. Тя позволява, както съхранение на енергия в акумулаторните батерии, така и отдаване на излишъка в мрежата, в случай, че те са заредени напълно.

Общи характеристики
Модел 4,86 kWp
Средно дневен добив – Пролет/Лято** 25 kWh
Средно дневен добив – Есен/Зима ** 10 kWh
Изискуема площ (при скатен покрив) 40 м2
Мощност на панели 270Wp +- 5 %
Брой панели 18
Изходяща мощност на инвертор 4600W
Пикова мощност до няколко секунди няма
Капацитет на батерии 9,6kWh   |   19,2kWh
Използваем капацитет 50%
Брой цикли на батериите 150   |    2500

ПРЕДИМСТВА

  • Намалени сметки за електроенергия

  • Производство на чиста зелена енергия и намаляване на СО2

  • Защита срещу повишаване цените на ел. енергия

  • UPS функция при отпадане на захранването на мрежата

  • Възможност за използването на произведената ел. енергията през тъмната част от денонощието

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА

  • Къщи, вили и апартаменти, на които често им прекъсва електрозахранването

  • Хотели, офис сгради промишлени предприятия

  • Административни сгради

Партньори