Автономни системи

//Автономни системи
Автономни системи 2017-11-15T13:38:23+00:00

Автономна фотоволтаична система за собствено потребление

Тези системи се използват за райони, които не са електрифицирани или електрозахранването често прекъсва. Инверторът използва енергията генерираната енергия от фотоволтаичните модули да осигури захранване на консуматори.

В случаи на моменти, когато проиведената енергия е повече от потребяваната, излишната се съхранява в акумулаторни батерии.

Примерни конфигурации
Модел 1,35 kWp 2,7 kWp*
Средно дневен добив – Пролет/Лято ** 8 kWh 15 kWh
Средно дневен добив – Есен/Зима ** 3 kWh 6 kWh
Изискуема площ (при скатен покрив) 12 м2 24 м2
Мощност на панели 270Wp +- 5 %
Брой панели 5 10
Изходяща мощност на инвертор 1600W 3200W
Пикова мощност до няколко секунди 4000VA 8000VA
Капацитет на батерии 4,8kWh* 9,6kWh 19,2kWh
Използваем капацитет 50%
Брой цикли на батериите 1500 2500 2500
Примерни конфигурации
Модел 1,35 kWp 2,7 kWp*
Средно дневен добив – Пролет/Лято ** 8 kWh 15 kWh
Средно дневен добив – Есен/Зима ** 3 kWh 6 kWh
Изискуема площ (при скатен покрив) 12 м2 24 м2
Мощност на панели 270Wp +- 5 %
Брой панели 5 10
Изходяща мощност на инвертор 1600W 3200W
Пикова мощност до няколко секунди 4000VA 8000VA
Капацитет на батерии 4,8kWh* 9,6kWh 19,2kWh
Използваем капацитет 50%
Брой цикли на батериите 1500 2500 2500

ПРЕДИМСТВА

  • Осигуряване на електрозахранване на места без достъп до електрическа мрежа

  • Производство на чиста зелена енергия и намаляване на СО2

  • По-ниска цена за електроенергия в сравнение с дизел/бензин генератор

  • Осигуряване на ел. захранване на труднодостъпни места

  • Възможност за включване на допълнително захранване от мрежа или дизелов генератор с цел осигуряване на целогодишно захранване

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА

  • Къщи, вили и обекти, които нямат достъп до електрическата мрежа

  • Видео и комуникационна апаратура, случаите когато се инсталира на места, които не са електрифицирани.

  • Отдалечени военни обекти и апаратура

  • Земеделски ферми за отглеждане на животни и хранителни култури

Партньори